Categories: ,

HÓA PHẨM LÀM SẠCH VÀ DIỆT VI SINH BỀ MẶT – SURFACE CLEANER & SANITISER

LÀM SẠCH BỀ MẶT GIÚP CẢI THIỆN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG VÀ LÀM GIẢM CHI PHÍ VẬN HÀNH

Hóa phẩm làm sạch và diệt vi sinh bề mặt – AerisGuard™ Surface Cleaner & Sanitiser mang lại giải pháp làm sạch và diệt vi sinh bề mặt hệ thống ĐHKK và kho thực phẩm.

Những ưu điểm của hóa phẩm làm sạch & diệt vi sinh bề mặt – AerisGuard™ Surface Cleaner & Sanitiser:

  • Cải thiện chất lượng không khí trong phòng
  • Giảm chi phí vận hành
  • Không ăn mòn, giúp duy trì tuổi thọ thiết bị
  • An toàn cho người sử dụng
  • Phân hủy sinh học hoàn toàn, an toàn cho môi trường
  • Được HACCP chứng nhận an toàn khi sử dụng trong khu vực thực phẩm
MÃ SẢN PHẨMTÊN SẢN PHẨMTỶ LỆ PHALƯỢNG SỬ DỤNG
01-03-00030Hóa phẩm làm sạch và diệt vi sinh bề mặt – Bình 5LSử dụng không cần pha loãng100ml/m² bề mặt
01-03-00034Hóa phẩm làm sạch và diệt vi sinh bề mặt – Bình phun 1L